אפשר להתמודד עם כאב לאורך זמן , אך אין צורך. אפשר גם לנסות להיפטר ממנו.

אורך הטיפול הינו שעה ועלות הטיפול 250 ש"ח